Ochrana údajov GDPR

Ochrana údajov GDPR

Ochrana údajov GDPR

GDPR

Ochrana údajov (GDPR)

logo avg metal
Divider Image

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje a pri ich spracovávaní postupuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.