Dierované plechy | Dizajnové kovové panely

Dierované plechy | Dizajnové kovové panely

Dierované plechy | Dizajnové kovové panely

METAL ARCHITECTURE & PROFILES

Dierované plechy | Dizajnové kovové panely

logo avg metal

AVG METAL dierované plechy

Divider Image

AVG METAL vyrába dierované plechy a dizajnové kovové panely so štandardnými a individuálnymi perforáciami alebo embosovanými vzormi.

AVG METAL môže vyrobiť aj plechy s obrazovými perforáciami v rôznych rozmeroch, tvaroch alebo v originálnom dizajne.

AVG Rg 8-16

Dierované plechy a panely – atraktívne riešenie pre stavebné projekty, architektúru a priemyselné využitie.
PERFORÁCIA: Rg | KRUHOVÁ RADOVÁ
OTVORENÁ PLOCHA: 20%