AVG METAL

logo avg metal

Odhrotovanie a brúsenie kovových materiálov

Kovové materiály sa v súčasnej dobe široko využívajú v mnohých odvetviach priemyslu vrátane stavebníctva, strojárstva, elektroniky, potravinárstva, zdravotníctva a mnohých ďalších. 

Kovové materiály, ktoré sú charakterizované otvormi, štruktúrami a rôznymi tvarmi, však  majú často ostré hrany, neupravené otvory alebo nedokonalosti na povrchu.

Tieto nedokonalosti majú potenciál vytvárať problémy v rámci kvality a funkčnosti produktov, v ktorých sú použité. Na odstránenie týchto nežiaducich aspektov sa využíva technológia známa ako odhrotovanie (odihlovanie).

V tomto článku bližšie preskúmame, čo znamená odhrotovanie  (odihlovanie) alebo plošné povrchové prebrúsenie  a aký má význam pre kovové a perforované materiály, odstránenie ostrých hrán na otvoroch alebo okrajoch kovových materiálov.


„PRED“ technologickou úpravou


„PO“ technologickej úprave

ODHROTOVANIE kovových materiálov

Odhrotovanie kovových materiálov a plechov a jeho technologický význam

Odhrotovanie je technologický proces, ktorý slúži na odstránenie ostrých hrán, otrepov a výstupkov prípadne oxidov z rezných hrán kovových materiálov a perforovaných plechov. Otrepy a ostré hrany, oxidy na dierovaných plechoch alebo na rôznych kovových výrobkoch a polotovaroch, môžu vznikať pri technologických procesoch, ako je dierovanie, strihanie, rezanie, pálenie, frézovanie a ďalšie. Cieľom technologického procesu je odhrotovanie hrán plechov s vytvorením zaoblených hrán alebo aj povrchové prebrúsenie kovových materiálov.

Technologický význam odhrotovania je viacnásobný. Po prvé, odstránením ostrých hrán, zaoblením hrán, výstupkov, otrepov z povrchu kovových materiálov sa zlepšuje bezpečnosť pri manipulácii s týmito materiálmi. Výrobky, ktoré boli odhrotované, nie sú ostré na dotyk, čo znižuje riziko poranení pracovníkov a prispieva k zlepšeniu ergonómie pracovného prostredia.Odhrotovanie je tiež kľúčové pre zachovanie integritu otvorov na perforovaných plechoch a kovových materiáloch. Proces zabezpečuje, že otvory sú čisté, hladké a presné, čo je nevyhnutné pre správne funkčné využitie týchto kovových materiálov v konkrétnych aplikáciách. Ostré hrany a výstupky by mohli viesť k problémom pri montáži, spoľahlivosti a výkonu produktov.

V neposlednom rade je odhrotovanie hrán plechov alebo odihlovanie povrchu na kovových materiáloch veľmi dôležité a zásadné aj pre ďalšie spracovanie materiálov ako napríklad aplikácie rôznych povrchových úprav.

Určite sa neodporúča tento dôležitý technologický medzioperačný proces „odhrotovania, odihlovania alebo povrchového brúsenia“ podceniť a je  potrebné sa dôkladne odborne informovať o spôsoboch a možnostiach týchto  medzioperačných procesov. Odhrotovanie, odihlovanie povrchu na kovových materiáloch a povrchové brúsenie plechov je obvykle extra platený strojný technologický medzioperačný proces a preto sa o týchto špeciálnych postupoch informujte u vašich partnerov.

Moderné strojné automatizované linky v kombinácii špeciálnych technologických nástrojov pre odhrotovanie a povrchové brúsenie kovových materiálov dovoľujú nastaviť rôzne typy kombinovaných operácií.

Kovový plech „pred“ plošným prebrúsením

Kovový plech „po“ plošnom prebrúsení

Špeciálne odhrotovanie plechov s ochrannou pvc fóliou na automatizovanej linke

Špeciálne odhrotovanie plechov s ochrannou pvc fóliou na automatizovanej linke

Technologické procesy, pri ktorých vznikajú na kovových materiáloch ostré hrany, otrepy, škrabance a oxidy

 • strihanie
 • pílenie
 • frézovanie
 • mechanické rezanie
 • laserové rezanie a pálenie
 • rezanie a pálenie plazmou
 • rezanie a pálenie kyslík-acetylén
 • strojné dierovanie
 • vysekávanie

ODHROTOVANIE AVG METAL

Čo všetko dôležité eliminuje a ponúka technologické odhrotovanie a povrchové brúsenie?

 • obvodové ostré hrany
 • ostré hrany otvorov
 • ostré hrany výsekov
 • čisté tvary formátov dielcov
 • plošné vady materiálov a škrabance
 • zvýšenie bezpečnosti výrobkov
 • eliminácia oxidu z rezných hrán
 • vyššia kvalita predprípravy kovových výrobkov
 • výrazné predĺženie životnosti finálnych výrobkov
 • vytvorenie požadovaných rádiusov na strižných a rezných hranách
 • kvalitne pripravené povrchy pre rôzne aplikácie farebných a iných úprav
 • výrazné zvýšenie priľnavosti farebných úprav kovové materiály
 • kvalitne pripravené hrany a otvory pre povrchové úpravy
 • zachovanie estetických vlastností výrobkov

Oceľový polotovar „pred a po“ technologickej úprave

Kovové strojárske výrobky „pred a po“ ich odhrotovaní a plošnom prebrúsení

Špeciálne technologické odhrotovanie tvarovaných výrobkov

K akým vadám a chybám môže dôjsť bez technologického odhrotovania a povrchového brúsenia?

 • neestetické a neupravené hrany a otvory
 • nepresné rozmerové výrobky, výseky, otvory
 • nesprávne a nevhodne pripravený materiál pre povrchové úpravy
 • ostrohrannosť výrobkov
 • zníženie kvality priemyselných výrobkov od 5% do 30%
 • zníženie kvality výrobkov pre architektúru od 15% do 40%
 • zníženie životnosti výrobkov pre architektúru použitých pre exteriér od 30% do 70%
 • korózia a oxidácia na ostrých hranách a otvoroch
 • poškodenie povrchovej úpravy a odlupovanie farby
 • nedostatočná priľnavosť povrchových úprav a farieb na ostrých hranách
 • nedostatočná priľnavosť farieb na dierovaných plechoch a paneloch
 • tvorba stekancov po plochách z korózie a oxidácie
 • estetické poškodenie finálnych výrobkov

logo avg metal

Odhrotovanie ostrých hrán (odihlenie) a špeciálne plošné brúsenie hliníkového plechu s perforáciou pre fasádne použitie strojnou automatizovanou technologickou linkou.

plosne-povrchove brusenie-plechov-avg

logo avg metal

Oceľový fasádny výrobok s poškodením (korózia + odlúpnutie farby). Oceľový fasádny dielec vyrobený bez medzioperačného strojného procesu špeciálnej predúpravy (odhrotvanie ostrých hrán, eliminácia oxidu z rezu, plošné brúsenie).

deburring-nedostatky-na-fasadnych-vyrobkoch-1-avg
deburring-chyby-na-fasade
logo avg metal

Hliníkový fasádny výrobok s povrchovou úpravou s vynechaním strojného procesu medzioperačnej technologickej predúpravy (odhrotovanie ostrých hrán z rezov, eliminácia oxidu, plošné povrchové brúsenie).

deburring-nedostatky-a-chyby-na-kovovej-hlinikovej-fasade
deburring-vady-na-hlinikovej-fasade

Význam odhrotovania a povrchového brúsenia kovových materiálov pre ďalšie technologické úpravy

Príprava perforovaných materiálov, kovových výrobkov alebo polotovarov pre ďalšie technologické úpravy, akou je napríklad farebná povrchová úprava, je obvykle dôležitou súčasťou procesu výroby. Bez správne odhrotovaných (deburring) povrchov alebo aj plošne povrchovo prebrúsených kovových materiálov by povlaky, farby a iné povrchové úpravy nemuseli mať optimálnu priľnavosť a trvanlivosť. Toto by mohlo viesť k vzniku vád alebo porúch na povrchoch produktov a tým prípadne aj k zníženiu kvality výsledných výrobkov.

Odhrotovanie hrán plechov zabezpečuje, že povrch (hrana) kovových výrobkov a perforovaných materiálov je správne pripravený na aplikáciu farby alebo iných povrchových úprav. Strojný medzioperačný proces odhrotovania (deburring) priebežnou špeciálnou technológiou eliminuje všetky ostré hrany, otrepy na plechu a výstupky, čím sa dosahuje hladký a rovnomerný povrch. Týmto spôsobom sa zlepšuje priľnavosť povlakov a zaručuje sa, že farba a povlaky budú spoľahlivo držať na povrchu, čo je obzvlášť veľmi dôležité pre dlhodobú kvalitu a estetický vzhľad produktov.

nespravna uprava hrany na kovovm fasadnom vyrobku

1. povrchová úprava 2. kovový materiál

Ostrá hrana – NESPRÁVNE

spravna uprava hrany na kovovm fasadnom vyrobku

1. povrchová úprava 2. kovový materiál

Zaoblená hrana (rádius „R“) – SPRÁVNE

logo avg metal

Vylúčenie ostrých hrán, otrepov, okují a povrchové brúsenie je dôležitou súčasťou medzioprečných výrobných postupov určených v správnom poradí a prevedených vhodnou technológiou, ktorých hlavným cieľom je predchádzať budúcim nežiadúcim problémom.

Kovový výrobok s povrchovou úpravou s ostrými hranami

Kovový výrobok s povrchovou úpravou so zaoblenými hranami (rádius „R“)

Odstránenie oxidu z kovových materiálov

Pri spracovaní kovových materiálov napríklad pri ich rezaní a formátovaní technológiou laser sa na rezných hranách počas procesu rezania vytvára na materiáloch tzv. oxidová koža. Oxidová  koža sa vytvára počas rezania ako ochrana, ktorá pomáha chrániť základný kov pred korozívnymi účinkami kyslíka. Odstránenie oxidovej kože je rozhodujúce pre konečnú kvalitu obrobku, pretože ovplyvňuje ďalšie výrobné procesy, ako napríklad:

Zváranie

Zvary sú pevnejšie a čistejšie na povrchoch, z ktorých sa odstraňuje oxid.

Lepenie

Lepidlá fungujú lepšie na kovových obrobkoch bez oxidov.

Povrchová úprava

Farby a práškové nátery lepšie držia a sú odolnejšie na očistených na kovových povrchoch bez oxidov.

Neželané oxidy (oxidovú kožu) z rezných hrán kovových materiálov je možné eliminovať napríklad aj medzioperačným technologickým procesom odhrotovania. Moderné strojné priebežné technológie odhrotovania a brúsenia kovových materiálov dovoľujú použiť alebo kombinovať rôzne typy špeciálnych brúsnych nástrojov, ktoré umožňujú efektívne eliminovať otrepy, ostré hrany, oxidy  na dierovaných plechoch a kovových výrobkoch alebo umožňujú aj ich povrchové prebrúsenie.

Rozdiely medzi kovovými materiálmi pred a po eliminovaní oxidu, odhrotovaní a brúsení.

Rozdiely medzi kovovými materiálmi pred a po eliminovaní oxidu, odhrotovaní a brúsení.

Ukážka časti nástroja pre elimináciu oxidu z rezných hrán

Potencionálne vady pri neodhrotovaných a povrchovo neprebrúsených kovových materiáloch

Nedodržanie alebo vynechanie správneho medzioperačného strojného priebežného technologického  procesu, ktorým je odhrotovanie hrán plechov alebo povrchové prebrúsenie plechov, môže spôsobiť rôzne vady a chyby na povrchoch kovových materiálov a perforovaných plechoch. Tieto vady a chyby môžu zahŕňať:

Zníženie kvality povrchovej úpravy:

Neodhrotované povrchy (otrepy a ostré hrany) kovových materiálov a dierovaných plechov majú tendenciu držať prach a nečistoty, čo výrazne znižuje kvalitu povrchovej úpravy, či už ide o farbu alebo povlak.

Zároveň bez povrchového brúsenia plechov, farby alebo povlaky nemusia mať dostatočnú priľnavosť, čo by mohlo viesť k ich odlupovaniu, škvrnám a nepravidelnému vzhľadu.

Na kvalitu povrchových úprav kovových materiálov môže mať vplyv aj odstránenie oxidov z rezných hrán po použití páliacich laserových strojov. Moderné technológie pre strojné priebežné odhrotovanie a povrchové brúsenie plechov umožňujú odstrániť alebo eliminovať tzv. oxidovú kožu z rezných hrán kovových materiálov.

Vplyv vonkajšieho prostredia:

Neodhrotované kovové výrobky s ostrými hranami a otrepmi alebo plechy bez povrchového prebrúsenia, môžu byť výrazne náchylné k poškodeniu a korózii v dôsledku vplyvu vonkajšieho prostredia. Otrepy a ostré hrany na dierovaných plechoch a neupravené otvory vytvárajú potenciálne miesta pre hromadenie vlhkosti, prachu a nečistôt, čo môže spôsobiť rýchle opotrebovanie a poškodenie povrchu. V prípade použitia perforovaných materiálov a kovových výrobkov vo vonkajších podmienkach je ochrana povrchu prostredníctvom odhrotovania ešte dôležitejšia. Zároveň na všetky povrchovo upravené kovové materiály a kovové výrobky s perforáciami, ktoré nie sú medzioperačným technologickým strojným procesom odhrotovania upravené (odstránenie ostrých hrán, otrepov prípadne plošné prebrúsenie) UV žiarenie, vlhkosť, prach a teplotné rozdiely môžu poškodiť ich povrchovú ochranu.  Takéto poškodenie sa môže prejaviť napríklad odlupmi a prípadne aj následnou koróziou alebo oxidáciou materiálov. Okrem takéhoto prípadného poškodenia materiálov, ktoré môže znížiť ich životnosť sa  neskôr ako následok na povrchoch, plochách a hranách materiálov môžu vytvárať  aj rôzne stekance.

Vplyv na funkčnosť produktov:

Nedokonalosti na povrchu výrobkov, ostré hrany a otrepy môžu ovplyvniť aj funkčnosť výrobkov. Priemyselné zariadenia, stroje a technológie pre ktoré sa kovové výrobky, polotovary alebo perforované komponenty s neodhrotovanými otvormi alebo hranami použijú, môžu trpieť zlyhaním alebo opotrebovaním mechanizmov. V strojárstve, elektropriemysle, zdravotníctve, potravinárstve alebo v automobilovom priemysle môžu neodhrotované komponenty spôsobiť  problémy so spoľahlivosťou a bezpečnosťou výrobkov.

Čas a náklady na opravy:

V prípade, že produkty sú po výrobe zistené s nedostatočne upraveným povrchom, je potrebné vykonávať dodatočné opravy.

Tieto opravy môžu byť nákladné a zdĺhavé, čo môže negatívne ovplyvniť výrobný proces ako celok. Nie vždy je však možné vykonať dodatočné úpravy a opravy poškodených výrobkov.

Záver

Odhrotovanie (deburring, odihlovanie, eliminovanie otrepov a ostrých hrán, povrchové brúsenie plechov) je obvykle dôležitým  medzioperačným strojným technologickým procesom pre kovové materiály a výrobky alebo rôzne perforované materiály, panely a kazety. Tento postup  zlepšuje bezpečnosť, kvalitu a funkčnosť výrobkov, ale tiež je  odporúčaný pre úspešnú aplikáciu farebných povrchových úprav a ďalších technologických procesov. Neodhrotované povrchy kovových materiálov,  môžu spôsobiť vady na výrobkoch, negatívne ovplyvniť ich výkon, životnosť a vzhľad. Preto je dôležité, aby výrobcovia perforovaných materiálov a kovových výrobkov venovali dostatočnú pozornosť procesu odhrotovania, a to prostredníctvom efektívnych strojných technológií a postupov, ktoré zaručujú kvalitu ich výrobkov.

O technologických strojných  procesoch odhrotovania a povrchového brúsenia plechov vám poskytne informácie technické oddelenie AVG METAL na základe vašich písomných požiadaviek. AVG METAL upozorňuje, že technologické postupy pri spracovaní kovových materiálov, ktoré sú uvedené v tomto článku je potrebné extra písomne vyžiadať pri vypracovaní cenových kalkulácií a rozpočtov. Tieto medzioperačné technologické procesy sú extra platené služby. Ak zákazník nepožiada, vylúči, vynechá odporúčané strojné technologické výrobné postupy, pre spracovanie kovových materiálov, prípadné dôsledky sú v plnej zodpovednosti zákazníkov.

Background Image